1. Üldsätted
 • Üldsätted reguleerivad www.arsenprint.com e-poodi haldava ettevõtte Mprint OÜ (edaspidi “Müüja“) ja kliendi, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja“) vahelisi tingimusi. Kui Ostja registreerib end teenuse kasutamiseks või ostab kaupu www.arsenprint.com e-poest, siis tähendab see, et ta nõustub käesolevate ostutingimustega (edaspidi „Tingimused“) ja kohustub neid täitma.
 • Lisaks Tingimustele reguleerivad www.arsenprint.com e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
 • Müüjal on õigus igal ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi. 
 • Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjale.
 • Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada vigu.
2. Hinnakiri
 • Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
 • Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3. Tooted ja ostu vormistamine
 • Ostjale luuakse ostukorv hetkel, kui ta on vajutanud nuppu ”Lisa Ostukorvi”.
 • Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.
 • Kui Ostja on valinud välja soovitud tooted, kohustub ta tellimuse täitmiseks sisestama nõutud andmed ning tasub toodete eest internetipangas maksekorralduse alusel.
 • Kui Ostja on tasunud ettemaksuarve, siis tellimust enam muuta ei saa.
 • Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama oma tõesed andmed. Müüja ei vastuta teenuse täitmisel Ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 • Maksekorraldusele tuleb kindlasti selgitusse märkida tellimuse number.
 • Müügileping loetakse sõlmituks alates ettemaksuarvel näidatud summa 100% laekumisest Müüja arvelduskontole.
 • Tellimuse kinnitus ning Müüja pangarekvisiidid saadetakse peale ostukorvis tehtud ostukinnitamist, automatselt Ostja poolt sisestatud e-maili aadressile.
4. Toodete eest tasumine
 • Tellimuse tasumisel saab Ostja valida omale sobiva makseviisi. Ostja maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Ostja on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
5. Toodete kohaletoimetamine
 • Pärast lepingu jõustumist (Müügileping loetakse sõlmituks alates ettemaksuarvel näidatud summa 100% laekumisest Müüja arvelduskontole) toimetatakse tellitud  tooted Ostjale, Ostja poolt valitud meetodil.
 • Veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Müüja pangakontole (3-7 tööpäeva, oleneb kogusest).
 • Valides tarneviisiks kulleri, antakse tooted Ostjale kulleri poolt üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitab Müüja tungivalt toodete pakend üle vaadata. Väliste vigastuste korral on Ostjal õigus toodet mitte vastu võtta. Saatelehele alla kirjutades kinnitab Ostja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning nähtavate vigastusteta või ta on pakendi seisundiga rahul.
 • Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.
6. Kauba tagastamine
 • Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud tingimuste kohaselt. Toode peab tagastamisel olema avamata originaalpakendis. Nii toode kui ka pakend ei tohi olla rikutud või kasutamise tunnustega. Pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist.
 • Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulu kauba tagastamise korral ei hüvitata.
 • Müüja kannab kauba tagastamisel Ostjale tasutud summa tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine Müüjale.
7. Vääramatu jõud
 • Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8. Isikuandmed
 • Arsenprint'i veebikaubamaja lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse.
 • Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 • Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 • Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
9. Lõppsätted
 • Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 • Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.