Nõuded üleslaetavatele failidele

Käesolev juhend on koostatud selleks, et aidata Teid faili ettevalmistuses. Kui Teil esinevad probleemid, mis ei ole kirjeldatud käesolevas juhendis või on muud küsimused, palun võtke meiega ühendust. Palun suhtuge tõsiselt järgmistele faili ettevalmistuse nõuetele.

Kui Teie fail ei vasta nende reeglitele, siis me ei saa garanteerida õiget värviedastust ja kõrget trükikvaliteeti.

NB!

- Kõik objektid peavad olema CMYK värvisüsteemis.

- Rasterpiltide (nt. fotode) resolutsioon peab olema 300dpi.

- Kõik tekstid peavad olema konverteeritud joonteks/kurvideks (ingl. Curves, Outlines).

Lõikevaru

Lõikevaru (2mm) on vajalik selleks, et trükitud toode oleks ilma valgete äärteta. Palun jälgige, et tähtsad elemendid (sellised nagu näiteks tekst ja logo) oleksid paigutatud mitte lähemal kui 6mm faili äärtest (vasakust, paremast, alumisest ja ülemisest), kuna lõikamisel nad võivad olla maha lõigatud.

Värvide spetsifikatsioonid

Värvid, mida Te näete ekraanil, võivad erineda värvidest trükitud tootel. Värvide edastamist mõjutavad sellised faktorid nagu monitori tüüp ja selle seaded ning ka valgustus. Mõned Pantone värvidest CMYK süsteemi konverteerimisel võivad oluliselt muutuda.

Pildi resolutsioon

Optimaalse trükikvaliteedi saavutamiseks peab trükifailis olevate piltide resolutsioon olema 100-300dpi (dot per inch). Faili resolutsioon sõltub trükitoote suurusest: mida väiksem on trükk, seda suurem peab olema dpi. Näiteks väikeseformaadilisel (kuni A3) printimisel kõrgkvaliteeti saavutamiseks on soovitav resolutsioon 150-300dpi. Laiaformaadilise printimise jaoks (alates A2) saab kasutada 100dpi ja vähem.

Meie võtame vastu failid ainult järgmistes formaatides: pdf (portable document format), (cdr (CorelDraw), psd (Photoshop), ai (Adobe Illustrator). Failides peavad olema sisselülitatud kõik kihid (ing. layer) mis lähevad printimisele. Kui mingi kiht on väljalülitatud siis arvatakse, et see on mittevajalik ja reeglina seda eemaldatakse.

NB! Me ei vastuta juba trükitud toodete kvaliteedi eest kui esitatud trükifailis on olnud orfograafilised või grammaatilised vead ja teised ebatäpsused!